Reprodukcije

Ohranimo spomine

Mnogi imamo stare fotografije naših prednikov, ki nam veliko pomenijo, a se s časom te spominske fotografije poškodujejo, obledijo in uničijo. Mi vam jih lahko obnovimo s pomočjo digitalne tehnologije.

Večinoma imamo takšne fotografije le v enem izvodu, želimo pa si jo imeti vsi. Računalniško vam jih obdelamo in jih naredimo v kolikor izvodih želite.


Original

Popravljeno